"

Vše nejlepší do nového roku 2017

V roce 2016 se vesnička výrazně rozvinula, přibyly dvě nové stavby (zvonice a polozemnice), nová byla rozestavěna (nora) a stávající byly vylepšeny (skala, podium, věže).